100.000 kr. fra Øernes Kunstfond

Skrevet af: Helge

Projektleder, webkreatør, fundraiser, lysarkitekt, stik-i-rend-dreng, PR-medarbejder, chauffør, administrator og meget mere..

24. november 2022

Øer­nes Kunst­fond har beslut­tet at vores magi­ske lys­skov er værd at støt­te- Og det gør de med ikke fær­re end 100.000 kro­ner.

Der er ingen begrun­del­se med afgø­rel­sen blot at vi opfyl­der fon­dens opdrag.

Med den­ne støt­te kom Den magi­ske Lys­skov et meget stort skridt vide­re i finan­si­e­rin­gen. Det sker sam­men med støt­te fra tre andre part­ne­re nem­lig Nor­de­a­Fon­den, Fril­ufts­rå­det og Spa­re­kas­sen Sjæl­lands Fon­den.

#oer­neskunst­fond