Del af Den Magiske Lysskov kommer videre

Del af Den Magiske Lysskov kommer videre

Magila, der har været pro­jek­tansvar­l­lg og  pro­du­ce­ret Den Magi­ske Lys­skov har i dag valgt at give en del af Den Magi­ske Lys­skov vide­re til et liv uden­for lys­sko­ven. Det dre­jer sig om vær­ket Sym­bio­sis udvik­let af Feli­cia van Os og Nel­ly...
Tak til Superbrugsen og Skælskør Erhvervsforening

Tak til Superbrugsen og Skælskør Erhvervsforening

Hvor er det dej­ligt at Super­brugs­en i Skæls­kør og Skæls­kør Erhvervs­for­e­ning har sagt ja til at bidra­ge til for­plej­nin­gen af vores fri­vil­li­ge – både vag­ter og per­for­me­re. Vi siger man­ge tak.
Tak for pæn omtale af workshop

Tak for pæn omtale af workshop

Skæls­kør Design- og Bil­ledsko­le holdt wor­ks­hop for ele­ver­ne på Kir­ke­sko­vsko­len unden for Skæls­kør by. Sjæl­land­skes Emi­lie var for­bi og lave­de den­ne fine arti­kel. Tak
Tak til Brand af 1848 Fond

Tak til Brand af 1848 Fond

Brand af 1848 Fond har sagt ja til at støt­te Den Magi­ske Lys­skov med hele 15,000 kr. Og det er vi meget gla­de for. Fon­den har hver­ken logo eller hjem­mesi­de vi kan lin­ke til. Vi erme­get tak­nem­me­li­ge for støt­ten. Direk­tø­ren Flem­m­ing Jen­sen skri­ver...

Tak til Sjællandske og ugeavisen

Vi siger tak til Sjæl­land­ske og Ugea­vi­sen Sla­gel­se, Kor­sør og Skæls­kør for enfin omta­le af vores wor­ks­hop, der begyn­der man­dag den 13. marts klok­ken 11