Instagram

PRO­JEKT­BE­Skri­vel­ser

Til for­si­den

Han tog afsted med luftskibet men han glemte sin hat
Den Magiske Lysskov blev støttet af #nordeafonden #oerneskunstfond#friluftsraadet #sparekassensjaelland#slagelsekommune #skef4230 #brandaf1848fond #superbrugsenskaelskoer #sanogigthospital#linhardglas #cascosikalim #skforsyning #k.grymen_photography
Dennis lavede luftskibet til lysskoven. Eilidh Bryant fra UK lavede hatten i 2017 til "Tommelise i den lysende" landsby"

Han tog afsted med luftski­bet men han glem­te sin hat
Den Magi­ske Lys­skov blev støt­tet af #nor­de­a­fon­den #oerneskunstfond#friluftsraadet #sparekassensjaelland#slagelsekommune #skef4230 #brandaf1848fond #super­brugs­enska­elsko­er #sanogigthospital#linhardglas #casco­si­ka­lim #skfor­sy­ning #k.grymen_photography
Den­nis lave­de luftski­bet til lys­sko­ven. Eil­idh Bry­ant fra UK lave­de hat­ten i 2017 til “Tom­me­li­se i den lysen­de” lands­by”

7 0