Lyseslukker fundet

Skrevet af: Helge

Projektleder, webkreatør, fundraiser, lysarkitekt, stik-i-rend-dreng, PR-medarbejder, chauffør, administrator og meget mere..

7. marts 2023

SKFor­sy­ning som jo bl. a. sør­ger for lys på gader, stræ­der og sti­er har sagt ja til uden bereg­ning at sluk­ke for lyset på stien langs Skæls­kør Nor den 29. april 2023 klok­ken 21.30 og så selv­føl­ge­lig tæn­de det igen ved mid­nat­s­ti­de.

Vi siger man­ge tak for hjæl­pen.

#nor­de­a­fon­den #fril­ufts­raa­det #oer­neskunst­fond #spa­re­kas­sensja­el­land #sla­gel­se­kom­mu­ne