Fotos taget af
Kenneth Grymen

Og en masse andre som vi har delt på Facebook

Til for­si­den

Prak­tisk info

FACe­book Ins­ta­gram

PRO­JEKT­BE­Skri­vel­ser

VI BLEV STØTTET AF:

Parkvejshuset Skæskør
Skælskør Erhvervsforening

VI SAMARBEJDEDE MED:

Gigt­ho­spi­ta­let Sano, Skæls­kør

Kunst­ta­lent­klas­sen Skæls­kør Sko­le

friRUM Art­LAB

Skælskør Erhvervsforening

Skæls­kør Erhvervs­for­e­ning

Skæls­kør Bil­ledsko­le

Pro­jek­tansvar­lig: For­e­nin­gen Magila v/ Hel­ge Jør­gen­sen, Præ­ste­van­gen 34, 1. th, 4230 Skæls­kør tlf: 31415450 email: info@magila.art

CVR: 38135007