Tak til Brand af 1848 Fond

Skrevet af: Helge

Projektleder, webkreatør, fundraiser, lysarkitekt, stik-i-rend-dreng, PR-medarbejder, chauffør, administrator og meget mere..

9. marts 2023

Brand af 1848 Fond har sagt ja til at støt­te Den Magi­ske Lys­skov med hele 15,000 kr. Og det er vi meget gla­de for. Fon­den har hver­ken logo eller hjem­mesi­de vi kan lin­ke til.

Vi erme­get tak­nem­me­li­ge for støt­ten.

Direk­tø­ren Flem­m­ing Jen­sen skri­ver “Må I få et godt arran­ge­ment” – og det gør vi.