Del af Den Magiske Lysskov kommer videre

Del af Den Magiske Lysskov kommer videre

Magila, der har været pro­jek­tansvar­l­lg og  pro­du­ce­ret Den Magi­ske Lys­skov har i dag valgt at give en del af Den Magi­ske Lys­skov vide­re til et liv uden­for lys­sko­ven. Det dre­jer sig om vær­ket Sym­bio­sis udvik­let af Feli­cia van Os og Nel­ly...
Tak til Superbrugsen og Skælskør Erhvervsforening

Tak til Superbrugsen og Skælskør Erhvervsforening

Hvor er det dej­ligt at Super­brugs­en i Skæls­kør og Skæls­kør Erhvervs­for­e­ning har sagt ja til at bidra­ge til for­plej­nin­gen af vores fri­vil­li­ge – både vag­ter og per­for­me­re. Vi siger man­ge tak.
Tak for pæn omtale af workshop

Tak for pæn omtale af workshop

Skæls­kør Design- og Bil­ledsko­le holdt wor­ks­hop for ele­ver­ne på Kir­ke­sko­vsko­len unden for Skæls­kør by. Sjæl­land­skes Emi­lie var for­bi og lave­de den­ne fine arti­kel. Tak
Tak til Brand af 1848 Fond

Tak til Brand af 1848 Fond

Brand af 1848 Fond har sagt ja til at støt­te Den Magi­ske Lys­skov med hele 15,000 kr. Og det er vi meget gla­de for. Fon­den har hver­ken logo eller hjem­mesi­de vi kan lin­ke til. Vi erme­get tak­nem­me­li­ge for støt­ten. Direk­tø­ren Flem­m­ing Jen­sen skri­ver...

Tak til Sjællandske og ugeavisen

Vi siger tak til Sjæl­land­ske og Ugea­vi­sen Sla­gel­se, Kor­sør og Skæls­kør for enfin omta­le af vores wor­ks­hop, der begyn­der man­dag den 13. marts klok­ken 11

Lyseslukker fundet

SKForsyning som jo bl. a. sørger for lys på gader, stræder og stier har sagt ja til uden beregning at slukke for lyset på stien langs Skælskør Nor den 29. april 2023 klokken 21.30 og så selvfølgelig tænde det igen ved midnatstide. Vi siger mange tak for hjælpen....