Casco sponsorer Den Magiske Lysskov

Skrevet af: Helge

Projektleder, webkreatør, fundraiser, lysarkitekt, stik-i-rend-dreng, PR-medarbejder, chauffør, administrator og meget mere..

16. februar 2023

Der går mas­ser af trælim til at lave de figu­rer Magila og alle der er med i den­ne pro­ces frem­brin­ger. Og god trælim er dyr.

Der­for er det glæ­de­ligt at Sika/Casco har sagt ja til at done­re en mas­se af fir­ma­ets gode trælim.

Vi siger tak

#sika_danmark