Invitation til samskabelse af Lysende huse  til “Den Magiske Lysskov”. 

Skrevet af: Helge

Projektleder, webkreatør, fundraiser, lysarkitekt, stik-i-rend-dreng, PR-medarbejder, chauffør, administrator og meget mere..

26. februar 2023

Invi­ta­tion til sam­ska­bel­se af Lysen­de huse  til “Den Magi­ske Lys­skov”. 

Vi håber I vil lege med.

I lys­sko­ven som er under for­be­re­del­se bli­ver der en del smuk­ke lysen­de sek­tio­ner ved Noret, skabt af for­skel­li­ge grup­per i Skæls­kør og af Magilas med­lem­mer.

En af sek­tio­ner­ne skal være grup­per af 5 min­dre hvi­de lysen­de byg­nin­ger byg­get i pil og papir, oplyst af led lys efter 12 volts prin­cip. Magila laver lys­sæt­nin­gen.

Huse­ne blir nok max 70–80 cm høje. 

Pro­duk­tio­nen fore­går i en åben wor­ks­hop på det gam­le råd­hus  i Skæls­kør. 

Fra 13 marts til og med søn­dag 19 marts. 

Man­dag og tirs­dag fra kl 11–14 og igen fra kl 15–18 . 

Ons­dag fra kl 15–18

Tors­dag, fre­dag, lør­dag, søn­dag fra kl 11–14 og kl 15–18

Man får sit hus med hjem efter even­ten d 29 April – men ikke lyset.  En almin­de­lig bat­te­ri lyskæ­de vil fint kun­ne lyse dit hus op der­hjem­me.

Det er gra­tis at være med. Alle kan del­ta­ge. Børn dog kun sam­men med en vok­sen. Til­mel­ding vil være skønt 😊 men er intet krav. Det er tids­kræ­ven­de, men man kan kom­me af fle­re omgan­ge og gøre sin byg­ning fær­dig.😊

Instruk­tør Sus­an Albert­sen    info@susanalbertsen.dk

Lys­me­ster Hel­ge Jør­gen­sen

Læs om Den Magi­ske Lys­skov her: www.denmagiskelysskov.dk

Vi fin­des på ins­ta­gram og face­book

Kær­lig hil­sen Sus­an Albert­sen og Hel­ge Jør­gen­sen fra www.magila.art