Del af Den Magiske Lysskov kommer videre

Skrevet af: Helge

Projektleder, webkreatør, fundraiser, lysarkitekt, stik-i-rend-dreng, PR-medarbejder, chauffør, administrator og meget mere..

16. maj 2023

Magila, der har været pro­jek­tansvar­l­lg og  pro­du­ce­ret Den Magi­ske Lys­skov har i dag valgt at give en del af Den Magi­ske Lys­skov vide­re til et liv uden­for lys­sko­ven. Det dre­jer sig om vær­ket Sym­bio­sis udvik­let af Feli­cia van Os og Nel­ly Gaskin med lyd­kol­la­ger af Benja­min Bar­fod frem­stil­let spe­ci­elt til Den Magi­ske Lys­skov.

Vi giver det vide­re for­di det fortje­ner at få end­nu et liv et andet sted. Vi ønsker Sym­bio­sis en god rej­se.

Du kan læse mere om vær­ket her. Sym­bio­sis

Fotos: © Ken­neth Gry­men