100.000 kr. fra Øernes Kunstfond

100.000 kr. fra Øernes Kunstfond

Øer­nes Kunst­fond har beslut­tet at vores magi­ske lys­skov er værd at støt­te- Og det gør de med ikke fær­re end 100.000 kro­ner. Der er ingen begrun­del­se med afgø­rel­sen blot at vi opfyl­der fon­dens opdrag. Med den­ne støt­te kom Den magi­ske Lys­skov et meget...
Pressemeddelelse

Pressemeddelelse

Pres­se­med­del­el­se fra Magila På ini­ti­a­tiv af For­e­nin­gen Magila vil et kunst­ne­risk ska­ben­de sam­ar­bejds­pro­jekt se dagens lys i Skæls­kør. En lys-begi­ven­hed ved nat­te­ti­de i sko­ven ved Skæls­kør Nor den 29. april 2023.  Alt er lavet af børn,...