Tak til Superbrugsen og Skælskør Erhvervsforening

Tak til Superbrugsen og Skælskør Erhvervsforening

Hvor er det dej­ligt at Super­brugs­en i Skæls­kør og Skæls­kør Erhvervs­for­e­ning har sagt ja til at bidra­ge til for­plej­nin­gen af vores fri­vil­li­ge – både vag­ter og per­for­me­re. Vi siger man­ge tak.
Praktisk info

Praktisk info

Prak­tisk info Til for­si­den Det kan du ople­ve FACe­book Ins­ta­gram PRO­JEKT­BE­Skri­vel­ser Sådan får vi alle en god ople­vel­se Der er kun adgang via ind­gan­gen til Gigt­ho­spi­ta­let Sano, Sla­gel­se­vej 32 i Skæls­kør. Bus 470R går lige til døren. Der er ikke...
Det kan du opleve

Det kan du opleve

Det kan du ople­ve Til for­si­den Prak­tisk info FACe­book Ins­ta­gram PRO­JEKT­BE­Skri­vel­ser Benja­min Bar­fod Han har spil­let for Kon­ge­hu­set, han har opt­rå­dt på tv, og han har spil­let med et hav af andre musi­ke­re, bl.a. Pier­re Dør­ge, Pal­le Mik­kel­borg...