Casco sponsorer Den Magiske Lysskov

Casco sponsorer Den Magiske Lysskov

Der går mas­ser af trælim til at lave de figu­rer Magila og alle der er med i den­ne pro­ces frem­brin­ger. Og god trælim er dyr. Der­for er det glæ­de­ligt at Sika/Casco har sagt ja til at done­re en mas­se af fir­ma­ets gode trælim. Vi siger tak...
Tak Slagelse Kommune

Tak Slagelse Kommune

Den Magi­ske Lys­skov har mod­ta­get en dej­lig pose pen­ge fra Sla­gel­se Kom­mu­ne – det er vi meget gla­de for.
Pæn omtale i Sjællandske

Pæn omtale i Sjællandske

Sjæl­land­ske har skre­vet en arti­kel om Den Magi­ske Lys­skov efter vi send­te en pres­se­med­del­se ud om dona­tion fra Øer­nes Kunst­fond. Du kan læse den her:
100.000 kr. fra Øernes Kunstfond

100.000 kr. fra Øernes Kunstfond

Øer­nes Kunst­fond har beslut­tet at vores magi­ske lys­skov er værd at støt­te- Og det gør de med ikke fær­re end 100.000 kro­ner. Der er ingen begrun­del­se med afgø­rel­sen blot at vi opfyl­der fon­dens opdrag. Med den­ne støt­te kom Den magi­ske Lys­skov et meget...
Pressemeddelelse

Pressemeddelelse

Pres­se­med­del­el­se fra Magila På ini­ti­a­tiv af For­e­nin­gen Magila vil et kunst­ne­risk ska­ben­de sam­ar­bejds­pro­jekt se dagens lys i Skæls­kør. En lys-begi­ven­hed ved nat­te­ti­de i sko­ven ved Skæls­kør Nor den 29. april 2023.  Alt er lavet af børn,...