Tak til Superbrugsen og Skælskør Erhvervsforening

Tak til Superbrugsen og Skælskør Erhvervsforening

Hvor er det dej­ligt at Super­brugs­en i Skæls­kør og Skæls­kør Erhvervs­for­e­ning har sagt ja til at bidra­ge til for­plej­nin­gen af vores fri­vil­li­ge – både vag­ter og per­for­me­re. Vi siger man­ge tak.
Praktisk info

Praktisk info

Prak­tisk info Til for­si­den Det kan du ople­ve FACe­book Ins­ta­gram PRO­JEKT­BE­Skri­vel­ser Sådan får vi alle en god ople­vel­se Der er kun adgang via ind­gan­gen til Gigt­ho­spi­ta­let Sano, Sla­gel­se­vej 32 i Skæls­kør. Bus 470R går lige til døren. Der er ikke...
Det kan du opleve

Det kan du opleve

Det kan du ople­ve Til for­si­den Prak­tisk info FACe­book Ins­ta­gram PRO­JEKT­BE­Skri­vel­ser Benja­min Bar­fod Han har spil­let for Kon­ge­hu­set, han har opt­rå­dt på tv, og han har spil­let med et hav af andre musi­ke­re, bl.a. Pier­re Dør­ge, Pal­le Mik­kel­borg...

Lyseslukker fundet

SKForsyning som jo bl. a. sørger for lys på gader, stræder og stier har sagt ja til uden beregning at slukke for lyset på stien langs Skælskør Nor den 29. april 2023 klokken 21.30 og så selvfølgelig tænde det igen ved midnatstide. Vi siger mange tak for hjælpen....
100.000 kr. fra Øernes Kunstfond

100.000 kr. fra Øernes Kunstfond

Øer­nes Kunst­fond har beslut­tet at vores magi­ske lys­skov er værd at støt­te- Og det gør de med ikke fær­re end 100.000 kro­ner. Der er ingen begrun­del­se med afgø­rel­sen blot at vi opfyl­der fon­dens opdrag. Med den­ne støt­te kom Den magi­ske Lys­skov et meget...